Elma Şekeri Lara Şubesi

  • Yetkili: Ceyda Ceylan Ekmekci Okul Müdürü
  • Telefon: 05411637770
  • GSM:
  • İlçe / Mahalle: Muratpaşa / Yeşilbahçe
  • Adres: Yeşilbahçe Mahallesi, Çınarlı Cd., 07160 Muratpaşa/Antalya
  • Web:
  • E-Posta: elmasekerikres@antalyakresleri.com.tr
  • Kreş Sosyal Medya Ağlarımız:
  • Whatsapp İletişim Hattı:

Okul öncesi eğitim, çocuğun doğumundan zorunlu eğitim yaşına kadar geçen eğitim sürecidir. Bu süreçte çocukların gelişim özellikleri, bireysel farklılıkları ve yetenekleri göz önüne alınarak sağlıklı bir biçimde fiziksel duygusal, dilsel, sosyal ve zihinsel yönden gelişimleri sağlanır.

Çocuklarda olumlu kişilik temellerinin atılması, çocukların yaratıcı yönlerinin ortaya çıkarılması, kendi güven duygularının sağlanması bu süreçte gerçekleşir. Anne-Baba ve eğitimciler, etkin bir şekilde bu sürece dahildirler. 

Yapılan araştırmalara göre; Bireydeki zihinsel gelişimin %50'si dört yaşına kadar tamamlanmaktadır. %30'u dört yaşında sekiz yaşına kadar, %20'si ise 8-17 yaş aralarına kadar tamamlanmaktadır. 

Bu verilere göre 0-6 yaş, çocuğun zihinsel gelişiminin hızla yönlendiği yıllardır. Bu yıllarda temeli atılan beden sağlığının ve kişilik yapısının ileriki yaşlarda gelişme şansı yüksektir. Bu nedenle çocuğun zihinsel gelişimi için okul öncesi eğitime önem verilmelidir. 

Bu bilinçle "Özel Elma Şekeri Lara" olarak uyguladığımız eğitim programında, Etkin Öğrenmeyi temel almaktayız. Etkin öğrenme, çoklu zeka modeli, proje tabanlı öğrenme modelleri, Montessori Yaklaşımı, High/Scope Yaklaşımı ve Reggio Emilia Yaklaşımlarını da içine alan T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitimi Genel Müdürlüğünün en son Okul Öncesi Eğitim Programıyla (36-72 Aylık Çocuklar İçin) çocuklarımızı eğitirken 6 yaş çocuklarımızı da ilköğretime hazırlamaktayız. Çocuklarımız okul öncesi eğitimlerinde, dans, ingilizce, bilgisayar, Carl Orff yöntemi ile müzik , atölye çalışmaları, satranç, beden eğitimi, deney yapma gibi konularda branş öğretmenleriyle çalışmaktadırlar. Bunların yanında çocuklarımız belirlenen amaç ve kazanımlara göre, tiyatroya, sinemaya götürülmekte; Kültür ve eğlence içerikli farklı gezilere katılmaktadır. Bu faaliyetlerle yorum yapma, neden-sonuç ilişkisi kurma gibi zihinsel faaliyetleri eğlenerek öğrenmektedir. 

Yuvamızda çocuklar en iyi oyun ortamını bulmakta, işbirliğini geliştirmekte, paylaşmayı ve yaşamayı öğrenmektedir. 

Ayrıca çocuklarımızın seçim yapma ve zamanı kullanma yeteneklerini de geliştirmek için sınıflarımızda çok yönlü, farklı köşeler bulunmaktadır. Çocuklarımız fen-doğa ve matematik, evcilik, kitap, kukla, müzik, blok, eğitici oyuncaklar ve geçici ilgi gibi köşeleri kullanarak zamanı doğru ve etkin kullanma ve seçim yapabilme yetilerini geliştirmektedir. 

Biz Özel Elma Şekeri Lara olarak Atatürk'ü tanıyan, çağdaş, gelişen ve değişen dünyaya uyum sağlayabilen, özgüven duygusu gelişmiş, kararlı, sorumluluğu bilen, çevresi ve dünya ile iletişim kurabilen, evrensel dil değerlerine sahip, insan haklarına saygılı, geleceğe umutla bakan bireyler yetiştirmeyi hedefliyoruz. Bu bilinçle çalışmalarımıza devam ediyoruz.
>> Serap Çetin

21 Eylül 2018

Lara şubenizle görüşmüştüm gerçekten ilginiz güzeldi ancak bütçemiz sizinle olmaya yetmedi.

Fiziksel


Hizmetler


Yabancı Dil


Spor Faaliyetleri


Sanatsal Faaliyetler


Kulüpler


Anaokulunuzun veya kreşinizin Antalya Kreşleri Rehberinde yer almasını istiyorsanız hemen

KREŞİNİZİ EKLEYİN