Bizi takip edin:


Okul olgunluğu, okula hazır bulunuşluk ve ilkokula hazır olma kavramları aynı anlamda kullanılan ve çocuğun okul hayatında hem akademik hem duygusal anlamda kritik öneme sahip bir konudur.

Günümüzde anne babaların özellikle merak ettikleri ve araştırdıkları konulardan biri olan okul olgunluğu çocuğun bilişsel, fiziksel, duygusal ve sosyal açıdan yeterli olgunluğa ulaşmış olması ile çok yakından ilişkilidir. Çocuğun yaşına uygun bir öğrenme ve kavrayış düzeyine sahip olması gerekir. Ayrıca çocuk belli sorumlulukları alabilir ve okulun beklentilerini karşılayabilir düzeyde olmalıdır. Çocuk tüm bu becerilere henüz sahip değilken okula başladığında okula karşı olumsuz inanç ve tutumlara sahip olmaktadır. Çocuğun yaşıtlarına göre geriden gelen becerileri var ise ve çocuk  okula başladı ise çoğunlukla akranları arasında kendisini yetersiz görmekte ve özgüven problemi yaşamaktadır. Okul olgunluğuna erişmeden okula başlayan çocuklar sınıftaki arkadaşlarına ayak uyduramamakta, öğretmenin ve okulun beklentilerini yerine getirememekte  ve bunun sonucunda sosyal ve duygusal anlamda birçok problem yaşamaktadır.

Okul olgunluğunu değerlendirirken dikkat ettiğimiz 5 temel gelişim alanı vardır. Bunlar psikomotor gelişim (ince motor, kaba motor beceriler),bilişsel gelişim, dil gelişimi, duygusal gelişim ve sosyal gelişim alanlarıdır.

OKUL OLGUNLUĞU ÖLÇÜLEBİLİR Mİ?

Okula hazır oluş Metropolitan Okul Olgunluğu ve diğer birtakım gelişim testleri ile ölçülebilmektedir. Değerlendirme psikologlar tarafından çocuğun birebir değerlendirilmesi ile yapılmaktadır. Elde edilen sonuçlar, öğretmene ve aileye aktarılmaktadır. Bu değerlendirme çoğunlukla anaokulunun ikinci döneminde, eğitim planlarında yer alan çalışmalar sona erdiğinde yapılmaktadır.

Anaokulunuzun veya kreşinizin Antalya Kreşleri Rehberinde yer almasını istiyorsanız hemen

KREŞİNİZİ EKLEYİN